top of page

Instagram / Facebook

AR Filter

รับออกแบบ Augmented reality(AR) , Instagram Filters , Facebook Filters , AR Game
โดยสามารถใส่ Effect เสมือนจริงเข้าไปบนใบหน้าหรือบนตำแหน่งต่างๆของร่างกาย
AR Filter นั้นสามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำให้สนุกและน่าสนใจมากขึ้น
ด้วยการสร้าง Content ที่เกี่ยวกับ Product ของแบรนด์คุณ